Novinky   Fakta   Jak hrát...   Video   Obrázky   Odkazy   Diskuzní fórum    
  Základy  

 

Toto je článek o těch nejnutnějších základech, které by m ěl znát asi opravdu každý. Možná, že už většinu z toho víte, ale myslím, že jistě nebude na škodu si je znovu přečíst. Článek můžeme rozdělit do několika částí:

1. Bowlingová dráha
2. Bowlingová koule
3. Vypuštění koule
4. Počítání skóre

1. BOWLINGOVÁ DRÁHA

Bowlingové dráhy
Bowlingová dráha je rozdělena do pěti různých částí. Těmi jsou: hráčská oblast (Players Area), přístupová část (The Approach), samotná dráha (The Lane), žlaby/kanály na stranách dráhy (Gutters) a kuželky (Pins).
Hráčská oblast je místo, kde čekáte, než na Vás přijde řada. Pro hození koule musíte vstoupit do přístupové části. Na tomto místě dáte kouli dostatečnou hybnost pro poražení kuželek. K tomu, aby jste mohli do této oblasti vůbec vstoupit, potřebujete speciální boty na bowling se skluzovou podrážkou. V této části můžete nalézt několik teček (Dots), které vám poslouží k lepší orientaci při vypuštění koule. Na konci vidíte silnou černou čáru. Říká se jí přešlapová čára (Foulline). Ta odděluje přístupovou část od samotné dráhy. Tuto čáru nesmíte za žádných okolností přešlápnout. V případě, že se tak stane, hod se nebude započítávat a do tabulky se pokus označí písmenem "F" jako faul (Foul).
Bowlingová dráha je vyrobena ze dřeva nebo umělé hmoty a skládá se z 39 tenkých pruhů. Měří 60 stop (asi 18 metrů), měřeno od faulové čáry k první kuželce. Je rozdělena do dvou částí lišící se povrchem tak, aby jste mohli vytvořit hák (Hook). Tu můžete vytvořit díky povrchové úpravě dráhy. Ta je způsobena namazáním části dráhy minerálním olejem, který také slouží jako ochrana proti jejímu poškození. Olej nanáší člověk, který má dráhu na starosti, přičemž napřed setře starou vrstvu a pak teprve nastříká vrstvu novou. Jestliže má dráha na sobě moc oleje, říká se jí rychlá dráha (Fast Lane). Naopak, je-li oleje málo, říká se jí suchá dráha (Dry lane).
Na dráze můžete najít všechny orientační body. To znamená, jak tečky (Dots), tak šipky (Arrows). Tečky jsou na začátku dráhy a obvykle je jich osm. Šipky můžete nalézt asi 12 stop od faulové čáry a je jich celkem sedm. Na obou stranách jsou žlaby, do kterých koule spadne, jestliže jí neudržíte na dráze. Žlab dopraví kouli přes celou dráhu aniž by koule zasáhla kuželku a koule se vrátí zařízením na vracení koulí pro další hod.
Základní myšlenka bowlingu ale je udržet kouli na dráze, aby mohla vůbec zasáhnout nějakou kuželku. Celkem je na dráze deset kuželek, které jsou uspořádány do trojúhelníku. Jste-li pravák, měli by jste trefovat první kuželku zprava do takzvané kapsy (Pocket). Jestliže jste levák, trefujete první kuželku zleva, tomu se říká brooklyn (Brooklyn). Poté co koule zajede za kuželky, spustí se na dráhu zařízení, které smete spadlé kuželky z dráhy. Dokud je rameno na dráze, musíte čekat. Jakmile zajede nahoru, můžete znovu házet.

2. BOWLINGOVÁ KOULE
Koule na bowling může být vyrobena z několika různých materiálů a podle toho se také rozdělují. V zásadě se rozdělují na několik typů: polyesterové (Polyester), uretanové (Urethan), reaktivní (Reactive), nebo z více částí (Particle). Většina profesionálních hráčů používá reaktivní koule (Reactive) nebo koule složené z více částí (Particle) a polyesterovou kouli na dohození (Spareball). Uretanové koule moc často neuvidíte, protože hrát s ní, je mnohem těží než s ostatními (pokud ovšem není dráha moc suchá).
Koule mohou mít rozdílnou váhu 6-16 liber. Dříve to bývalo tak, že čím těžší byla koule, tím byla větší šance na poražení kuželek. Ale po příchodu pryskyřicových koulí už nezáleží, jestli házíte s 16, 15 nebo dokonce 14 koulí. Odchylka se oproti uretanovým koulím zmenšila. Když si vybíráte s jakou koulí budete hrát, měli by jste vybrat takovou kouli, kterou udržíte 5 sekund v natažené ruce bez známky únavy.

Weight-block
Uvnitř koule je jádro, které dává kouli hmotnost a určuje další její vlastnosti (Weight-block). Toto je klíčový faktor pro to, jak koule dokáže na dráze zatočit. V kouli, která by měla jezdit úplně rovně, je obyčejné kulaté jádro. Jestliže ale potřebujete kouli, která by na dráze zatočila, musí být uvnitř mnohem specifičtěšjší blok, který posune těžiště mimo střed koule.
Držení koule

V kouli jsou obvykle tři díry. Jedna pro palec a další dvě pro prostředník a prsteník. Prsty do koule můžete strčit dvěmi možnými způsoby. První z nich je konvenční (Conventional) a druhý je finger-tip (Finger-tip). Konvenční styl je, když oba vaše prsty jdou do koule téměř úplně celé. Při Finger-tipu dáváte do koule jen první část prstů. Výhoda finger-tipu oproti konvenčnímu držení je ta, že s finger-tipem můžete kouli mnohem více zvednout a tím jí dát mnohem větší akčnost a zatočení.
Někdy také můžete v kouli vidět čtvrtou díru. Do ní se prst nedává. Je to obvykle vyvažovací díra (Balance hole), která zajistí, že vrtání koule proběhne podle platných předpisů ABC. Vyvažovací díra může být také použita, aby zvýšila/snížil zpětnou vazbu koule.

3. VYPUŠTĚNÍ KOULE
Hráč obvykle využívá přístupovou část k tomu, aby dodal kouli dostatečnou hybnost. Takto se dá vytvořit rychlost koule bez použití svalů. Pokud tedy nejste cranker (Cranker). Ten obvykle vytváří rychlost švihem ramene při jeho přiblížení se konci dráhy.
Je zde mnoho různých rozběhů, lišících se počtem kroků. Od jednoho až k šesti a více. Čtyř-krokový rozběh je mezi hráči nejvíce používaný, ačkoliv pěti-krokový je také populární. Při čtyř-krokovém rozběhu je první krok nazývaný odstrčení koule (Pushaway). Zde vykročíte vaší začínající nohou (pravá jste-li pravák, levá jste-li levák) a ve stejnou dobu odstrčíte kouli směrem od sebe vpřed. Během druhého kroku, někdy pojmenovaném pro-zóna (Pro-zone) necháte kouli zhoupnout se dolů, zatímco vykračujete druhou nohou vpřed. Třetí krok je středový krok (Pivot-step). Během něho koule stále putuje dozadu dokud nedosáhne nejvyššího bodu. Mezitím zase vykročíte začínající nohou (pravá-pravák, levá-levák). Čtvrtý a poslední krok je skluz (Slide). Zde musí být váš švih už směrem dopředu a musíte klouzat nohou (levá-pravák, pravá-levák) směrem k faulové čáře. Na konci tohoto kroku pustíte kouli na dráhu a dokončíte rozběh (Follow-through). Houpání ruky směrem, kterým jste mířili Vám pomůže v lepším zaměření cíle.
U pěti-krokového rozběhu se pátý krok přidává na začátku. Je to velice malý krok pojmenovaný silový krok (Power-step). Uděláte prostě jen velice malý krok vaší novou začínající nohou (levá-pravák, pravá-levák). Tento krok Vám pomůže dostat kouli lépe do pohybu. Po tomto kroku následují úplně stejné kroky jako u čtyř-krokového rozběhu.

Uvolnení koule

Důležitou roli zde hraje načasování celého rozběhu. Můžete mít brzké, normální a pozdní načasování. Při brzkém načasováním vypouštíte kouli na začátku skluzu. Při normálním načasování kouli vypouštíte během skluzu a konečně při pozdním načasování až na konci skluzu nebo dokonce až po jeho skončení. Stroker bude mít sklon více k normálnímu/brzkému načasování, zatímco cranker bude mít načasování spíše pozdní.
Více o načasování se můžete dozvědět zde...

4. POČÍTÁNÍ SKÓRE
Více o počítání skóre se dozvíte v pravidlech...

[ Převzato z: http://tenpinbowling.org]

 

Optimalizováno pro: Mozilla Firefox 0.8 v rozlišení 1280x1024 a 1024x768.
Prohlížení stránek Internet Explorerem z důvodu možnosti špatné interpetace kódu nedoporučujeme!
Webmastering a design: Václav Novotný | ICQ - 62625026
Coded by: Macromedia Dreamweaver MX 2004